AEMICS is er van overtuigd dat het wederzijds delen van kennis een boost geeft aan het ontwikkel en productie resultaat. Op de klantenportaal is een groot deel van de informatie te vinden. Daarnaast hebben klanten ook toegang tot de API van AEMICS. Zo kunt u op elk moment de gewenste informatie opvragen.

API is een afkorting voor Application Programming Interface. Een API is een verzameling definities die het mogelijk maakt om een computerprogramma te laten communiceren met een ander programma. Met een API kun je gemakkelijk en gestructureerd data ontvangen en versturen. Het communiceren met de API gebeurt door het versturen van HTTP requests. Een overzicht van de requests die gestuurd kunnen worden naar de API van AEMICS kunt u hier vinden: API documentatie

Om toegang te krijgen tot de API heeft u een JWT token nodig. Aan elke request die wordt gestuurd naar de API moet de token worden toegevoegd. Een token is 24 uur geldig. De /login request kan gebruikt worden om een nieuwe token op te vragen. Mocht u hulp willen bij het gebruik maken van de API of voorbeelden willen ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Tom.

JWT token
Image Description